İnsan Kaynakları Politikası

Şeffaf Yönetim, başarının ve sürekli gelişmenin en önemli anahtarının insan olduğu bilinciyle "Önce İnsan" anlayışından yola çıkmış ve sürekli gelişen bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi oluşturmayı amaç edinmiştir.

"Güven", "Saygı", "Kalite" ve "Şeffaflık" öz değerlerinin, tüm çalışanlarımız tarafından kurum kültürü olarak benimsenmesi İnsan Kaynakları politikamızın temelini oluşturur.

• Yetkin kişilerin ŞEFFAF YÖNETİM Ailesine katılmasını isteriz.

• Çalışanlarımıza performansları doğrultusunda kariyer gelişim olanakları sağlarız.

• Çalışanlarımızın Şirkete bağlılığını arttırmayı hedefleriz.

• Tüm çalışmalarımız, paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli bir işbirliği kurmak isteriz.